x
x
x
x
x
 
 
 
 

 

 

Misiunea TechnoCAD este de a realiza produse şi servicii de proiectare în domeniul ingineriei mecanice (CAD), a sistemelor informatice geografice (GIS) şi multimedia, instruire în domeniul proiectării asistate şi a utilizării tehnicii de calcul, promovare şi comercializare a produselor software CAD, de calitate, bazate pe profesionalism şi la preţuri competitive, astfel încât să se obţină un înalt grad de satisfacţie a clienţilor, precum şi asigurarea dezvoltării şi profitabilităţii organizaţiei noastre.
Aceasta misiune dorim să o îndeplinim bazându-ne pe valorile firmei:

- personalul - implicarea angajaţilor noştri în rezolvarea problemelor, indiferent de nivelul la care îşi desfăşoară activitatea, lucrând împreună, trecând peste orgolii şi ambiţii, respectând spiritul de echipă, contribuie la forţa, vitalitatea şi reputaţia organizaţiei noastre;
- clienţii - de-a lungul timpului am reuşit să atragem şi să menţinem un portofoliu important de clienţi, potenţialul financiar şi fidelitatea acestora faţă de produsele şi serviciile furnizate de noi, ne dau certitudinea că afacerea noastră va avea în continuare un ritm susţinut de dezvoltare;
- calitatea produselor şi serviciilor oferite - sunt principalul mijloc de menţinere a clienţilor existenţi şi contribuie la imaginea firmei noastre pe piaţă;
- buna gestionare a resurselor precum şi reinvestirea profitului - reprezintă sursa principală a dezvoltării firmei noastre, prin satisfacerea cerinţelor clienţilor şi prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008.

Viziunea managementului este de a impune TechnoCAD ca lider regional în domeniul proiectării asistate. TechnoCAD se doreşte a fi şi o şcoală de proiectare, care să formeze specialişti de clasă în ingineria asistată. Intenţia noastră este de a ne menţine în vârful clasamentului firmelor de IT şi de a continua să fim promotori de soluţii moderne, inovative.

Forţa companiei stă în valoarea personalului