x
x
x
x
x
 
 
 
 

 

 

CERTIFICĂRI ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL CALITĂȚII ȘI SECURITĂȚII INFORMAȚIEI

În luna aprile 2005 TechnoCAD S.A. a obţinut certificarea sistemului de management al calităţii, conform standardului ISO 9001:2000, prin organismul de certificare TÜV CERT al TÜV Türingen.

Ulterior au avut loc audituri de recertificare astfel:

- în anul 2008 – certificat EN ISO 9001:2000 - obţinut prin TÜV CERT al TÜV Hessen (SC SYSCERT SRL);

- în anul 2010 - certificat EN ISO 9001:2008 - obţinut prin TÜV PROFICERT al TÜV Hessen (SC SYSCERT SRL);

- în anul 2011 - certificat EN ISO 9001:2008 - obţinut prin TÜV PROFICERT al TÜV Hessen (SC SYSCERT SRL);

- în anul 2014 - certificat EN ISO 9001:2008 - obţinut prin TÜV PROFICERT al TÜV Hessen (SC SYSCERT SRL);

- în anul 2017 - certificat EN ISO 9001:2015 - obţinut prin TÜV PROFICERT al TÜV Hessen (SC SYSCERT SRL).

În anul 2017 TechnoCAD S.A. a obţinut certificarea sistemului de management al securității Informației - certificat ISO/IEC 27001:2013 - obţinut prin TÜV PROFICERT al TÜV Hessen (SC SYSCERT SRL).

     
certificat1   certificat2   certificat3  
certificat4
 
     
certificat1   certificat2   certificat3  
 

Implementarea propriei politici de calitate şi de securitate a informaţiei, ca parte integrantă a politicilor generale ale organizaţiei, se bucură de o atenţie deosebită din partea echipei manageriale.

Având în vedere concurenţa tot mai acerbă în domeniul proiectării asistate de calculator, suntem conştienţi că în perioada care urmează, caracteristica cea mai importantă a produselor şi serviciilor noastre trebuie să fie calitatea.

Informaţia, de asemenea, este o resursă importantă pentru firma S.C. TECHNOCAD S.A., în desfăşurarea activităţii sale privind produsele şi serviciile de proiectare în domeniile CAD, GIS şi Multimedia, instruirea în domeniul Proiectării Asistate şi a utilizării tehnicii de calcul.

Produsele şi serviciile oferite trebuie să fie conforme cu cerinţele specificate sau definite de clienţi şi să respecte în acelaşi timp reglementările legale aplicabile. Calitatea înseamnă pentru noi cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri, pe care le putem confirma numai prin contribuţia fiecărui angajat. Suntem conştienţi de valoarea deosebită a informaţiilor acumulate pe parcursul anilor de funcţionare a organizaţiei.

O informaţie securizată este o informaţie care îşi păstrează caracteristicile de bază şi anume, să fie şi să rămână confidenţială, să-şi păstreze integritatea (să fie completă) şi disponibilă (accesibilă numai celor cu drept de acces).