x
x
x
x
x
 
 
 
 
SERVICII CAD/CAM/CAE

Proiectare 3D

Proiectare 2D

Modelare 3D şi detaliere 2D

Proiectare tehnologică

Proiectare pentru industria constructoare de automobile şi industria aero

Analiză prin Metoda Elementului Finit - FEA

Simulare ROBCAD, Process Simulate

OLP pentru roboţi de vopsitorie

Programare CAM (MASTERCAM)

Programare CMM

Asistenţă tehnică
statie sudura
statie sudura
Realizarea modelelor 3D pornind de la desene 2D se poate face  fie având datele iniţiale pe suport hârtie, fie în format digital. Metoda se aplică firmelor care vor să renunţe la arhive voluminoase, în cazul schimbării sistemelor CAD în proiectare sau pentru realizarea bibliotecilor digitale şi a cataloagelor on-line.

Proiectarea modelelor 3D pornind de la o temă dată este noul concept în proiectare. Modelele parametrizate sunt flexibile şi permit actualizarea uşoară atât la nivel de ansamblu cât şi la nivel de repere. Programarea şi realizarea de aplicaţii dedicate constituie o metodă de creştere a productivităţii în CAD

Proiectarea tehnologică şi detalierea desenelor 2D: desenul de ansamblu sau modelul 3D este furnizat de client, împreună cu specificaţiile de proiect. Desenele de detaliu se obţin conform standardelor şi normelor specifice clientului.

Analiza prin Metoda Elementului Finit asigură simularea comportării modelului în condiţii similare celor din exploatare. Concluziile obţinute conduc la alegerea soluţiei optime.

Metodele evoluate de simulare - ROBCAD, Process Simulate permit evaluarea la nivel de prototip virtual, pentru identificarea şi eliminarea unor erori de concepţie şi pentru optimizarea performanţelor produselor la un cost cât mai redus.

Programarea CAM - MASTERCAM face trecerea la procesul de fabricaţie, furnizând programele de lucru pentru echipamentele şi maşinile cu comandă numerică - CNC .

Proiectarea utilajelor parcurge toate fazele, pornind de la temă până la forma finală a proiectului, urmărindu-se alegerea soluţiilor optime pentru maximizarea performanţelor.

Creativitatea şi inventivitatea unor ingineri cu experienţă sunt susţinute de informare şi acces la surse de documentare de ultimă oră.

Asistenţa tehnică se asigură pe durata execuţiei proiectelor, la instalare sau în exploatare la sediul beneficiarului.

De fiecare dată, specialiştii TechnoCAD sunt la "înălţime".