ASISTENTA TEHNICA

ENERGIE ELECTRICA PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

Sursele regenerabile de energie (vezi si wikipedia.org) se refera la forme de energie rezultate din procese naturale regenerabile, la care ciclul de producere are loc in perioade de timp comparabile cu perioadele lor de consum. Astfel, energia luminii solare, a vanturilor, a apelor curgatoare, a proceselor biologice si a caldurii geotermale pot fi captate utilizand diferite procedee. Sursele de energie neregenerabile includ energia nucleara precum si energia generata prin arderea combustibililor fosili, asa cum ar fi titeiul, carbunele si gazele naturale. Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existenta zacamintelor respective si sunt considerate în general neregenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie se pot enumera: energia eoliana, energia solara, energia apei, energia hidraulica, energia mareelor, energia geotermica, energie derivata din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogaz.

Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului electric, apei calde, etc. Regiunea de Nord-Vest a Romaniei dispune de resurse de energie regenerabila identificabile la nivel local, in functie de specificul fiecarei zone.

1. Resursele hidroenergetice sunt oferite de cursurile de apa mici si foarte mici care nu sunt cuprinse in schemele mari de amenajare hidroenergetica, situate in zona de deal si munte, cu debite si caderi de nivel convenabile din punctul de vedere al eficientei energetice.

 

Proiecte de valorificare a resurselor hidroenergetice:

In anul 2007, TechnoCAD S.A. a intocmit  «Studiul privind elaborarea unei strategii si a unui plan de masuri privind valorificarea superioara a potentialului complex si a dezvoltarii durabile a zonei Valea Baicului, oras Dragomiresti, judetul Maramures ». Ca rezultat al acestui studiu, s-a recomandat Consiliului Local al orasului Dragomiresti atragerea unor investitori pentru construirea unei microhidrocentrale, avand in vedere potentialul si amplasamentul convenabil al cursului de apa, cu posibilitatea realizarii unor obiective conexe de interes economic si turistic.

Intre anii 2008 – 2010,  TechnoCAD S.A. a asigurat consultanta pentru realizarea unor microhidrocentrale pe urmatoarele cursuri de apa:
- raul Ruscova, pentru care s-a intocmit studiul de fezabilitate si s-au obtinut avizele si acordurile necesare de la Administratia Nationala « Apele Romane » (ANAR) si S.C. Electrica S.A.;
- raul Repede (Borsa), pentru care s-a intocmit studiul de fezabilitate si s-a obtinut avizul de la ANAR;
- raul Cavnic si paraul Limpedea, pentru care se lucreaza la intocmirea documentatiilor cu scopul obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare.

2. Resursele de energie eoliana

Conditiile naturale favorabile pentru valorificarea resurselor de energie eoliana (vant constant cu viteza intre 6-10 m/s) au fost identificate atat in zone de campie (judetul Satu Mare) cat si in zona unor platouri alpine (judetul Bistrita Nasaud).

Proiecte de valorificare a resurselor de energie eoliana:

In acest domeniu TechnoCAD S.A. asigura:
- consultanta energetica in producerea de Energie Electrica din Surse Regenerabile (E-SRE);
- identificarea, evaluarea si selectia zonelor cu potential eolian, pentru dezvoltarea si implementarea unor proiecte de valorificare a energiei eoliene;
- studii preliminare in conectarea la reteaua de transport si distributie electrica LEA;
- elaborarea Studiului de Prefezabilitate;
- servicii de proiectare;
- consultanta privind intocmirea documentatiilor si sustinerea acestora pentru obtinerea diverselor avize, acorduri necesare;
- verificarea conformitatilor cu Proiectul Tehnic, Autorizatia de constructie (AC), conform regulamentelor in vigoare, indeplinirea cerintelor investitorului si coordonarea anteprenorilor si furnizorior.

 

3. Energia solara 

Prin energie solara  se intelege energia care este direct produsa prin transferul energiei luminoase radiata de Soare in alte forme de energie. Aceasta poate fi folosita ca sa genereze energie electrica sau la incalzirea aerului si apei. Desi energia solara este regenerabila si usor de produs, problema principala este ca soarele nu ofera energie constanta pe parcursul unei zile, in functie de alternanta zi-noapte, conditii meteo, anotimp.

Instalatiile solare sunt de 2 tipuri: termice si fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc direct energie electrica, cele termice ajuta la economisirea altor combustibili (lemn, gaz) în proportie de 75% pe an. O casa care are la dispozitie ambele instalatii solare (cu panouri fotovoltaice si termice în vid) poate fi  considerata « independenta energetic » (deoarece energia acumulata ziua în baterii este apoi trimisa în retea si utilizata dupa necesitati).

Panourile solare produc energie electrica cca. 9h/zi (calculul se face pe minim; iarna ziua are 9 ore) alimentand consumatorii si incarcand in acelasi timp acumulatorii.

Instalatiile solare functioneaza chiar si atunci cand cerul este înnorat. De asemenea sunt rezistente la grindina (în cazul celor mai bune panouri).

4. Independenta energetica

Independenta energetica poate fi realizata: 
- la scara mare (pentru comunitati);
- la scara redusa (pentru locuinte individuale, case de vacanta sau cabane fara racord electric).

Exemplu de calcul energetic pentru o casa cu urmatorii consumatori:

Consumatori in curent alternativ (AC)

 

Putere

Ore de functionare

Zile de functionare

(W)

pe zi

saptamana

Frigider
200
10
7
Televizor color
150
4
7
Receptor satelit
30
4
7
Radio-CD player
35
6
7
Rezerva de energie
50
3
7

 

Consumatori in curent continu (DC)

 

Putere

Ore de functionare

Zile de functionare

(W)

pe zi

saptamana

Bec 60-eco 11W -4buc
44
2
7

Pentru acoperirea necesarului de consum ar putea fi utilizate:
• 10 panouri solare fotovoltaice de 165W si o turbina eoliana de 1000W;
• 2 regulatoare de incarcare pentru panouri (turbina eoliana include un regulator propriu);
• 10 baterii acumulatori cu ciclu profund;
• 1 invertor de 500W la iesirea de 220V AC.

Valoarea estimativa a unei astfel de investitii se ridica la cca 4.500 Euro.

Pasi de urmat in realizarea unei capacitati de producere de Energie Electrica din Surse Regenerabile (E-SRE):
- obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare lucrarii;
- construirea obiectivului;
- obtinerea licentei de producere a energiei electrice;
- obtinerea calificarii pentru productie prioritara de energie electrica a capacitatii de productie;
- inscrierea la Operatorul Pietei de Energie Electrica din Romania (OPEE) - pentru a vinde E-SRE pe piata pentru ziua urmatoare; 
- inscrierea la Operatorul de Transport si de Sistem (OTS) - pentru a obtine certificate verzi (CV);
- inscrierea la Operatorul Pietei de Certificate Verzi (OPCV) – pentru a participa la piata centralizata de CV.

TechnoCAD S.A. asigura intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare pentru punerea in functiune a unei MHC:
• Documentatie pentru obtinerea Avizului de gospodarire a apelor (G.A.);
• Studiu topo; 
• Studiu geotehnic;
• Studiu de solutie pentru amplasament si bransament (inclusiv documentatia pentru obtinerea Avizului de amplasament si a Avizului tehnic de racordare - S.C. ELECTRICA S.A.);
• Studiu hidrologic – ANAR;
• Documentatie pentru obtinerea avizului de la Comisia pentru siguranta barajelor - ANAR;
• Documentatie pentru obtinerea avizului privind Prevenirea si combaterea calamitatilor – ANAR;
• Documentatie pentru obtinerea Acordului de mediu;
• Studiu de impact (daca se cere);
• Studiu de fezabilitate.

De asemenea, TechnoCAD S.A. poate intocmi documentatii pentru obtinerea de acte si avize emise de administratia publica centrala, judeteana sau locala:
• Certificat de Urbanism cu toate avizele mentionate in acesta, care pot fi: aviz telecomunicatii, aviz de la Autoritatea Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF), aviz de la Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA), aviz de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR),  avizul Ministerului Culturii si Cultelor, aviz de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), etc., conform H.G. 525/1996.
• Scoaterea terenului din circuitul agricol: Aviz de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) si de la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR);
• Introducerea in Planul urbanistic zonal;
• Autorizatie de constructire (AC) ;
• Asistenta tehnica la cumparare/inchiriere teren necesar.

Optional, la cererea Beneficiarului se intocmeste documentatia pentru obtinerea actelor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE):
• Autorizatia de infiintare;
• Obtinerea licentei de producere a energiei electrice;
• Obtinerea calificarii pentru productie prioritara de energie electrica a capacitatii de productie;
• Inscrierea la OPEE, pentru a vinde E-SRE pe piata pentru ziua urmatoare (PZU);
• Inscrierea la OPCV, pentru a participa la piata centralizata de CV.

Legislatie si reglementari in vigoare

Hotararea Guvernului nr. 443/2003 pentru promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea Guvernului nr. 1535/2003 privind Strategia Nationala de valorificare a resurselor regenerabile de energie.
Hotararea Guvernului nr. 1069/2007 privind Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020.