x  

 

 

OBIECTIVELE CALITĂȚII ȘI SECURITĂȚII INFORMAȚIEI

Obiectivele calității și securității informației au fost formulate în conformitate cu cerințele Sistemului de Management Integrat al Calității și Securității Informației și cu strategia de dezvoltare a firmei adoptată de Consiliul de Administrație, strategie actualizată anual și aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Sistemul de Management al Calității a fost implementat și certificat in TechnoCAD S.A. începând cu anul 2005, iar Sistemul de Management al Securității Informației în anul 2017.

Principalele obiective ale calității fac referire la realizarea de produse şi servicii de proiectare în domeniile CAD, GIS şi Multimedia, bazate pe profesionalism şi la preţuri competitive. Scopul fiind acela de a se obţine un înalt grad de satisfacţie a clienţilor prin reducerea neconformităților, respectarea termenelor de execuție și livrare a lucrărilor. Totodată se urmărește și îmbunătățirea comunicării și perfecționarea continuă a personalului, precum şi asigurarea dezvoltării şi profitabilităţii organizaţiei.

Principalele obiective ale securității informației au în vedere asigurarea confindenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiilor societăţii şi ale clienţilor, în condiţiile de conformitate cu cerinţele legale, reglementate şi cu alte cerinţe asumate de securitate a informaţiei, precum şi în condițiile de asigurare a funcţionalităţii şi disponibilităţii activelor informatice, inclusiv hardware şi software.

TechnoCAD S.A. promovează conceptul de parteneriat cu clientul pentru identificarea, formularea și rezolvarea problemelor de concepție și dezvoltare, prin utilizarea unor soluții inovative a instrumentelor moderne de proiectare asistată și de management al proiectelor.

 
x
   
x    
x    
x