x  

 

 

OBIECTIVELE CALITATII

Obiectivele calitatii au fost formulate in conformitate cu cerintele Sistemului de Management al Calitatii implementat si certificat in TechnoCAD S.A. incepand cu anul 2005 si cu strategia de dezvoltare a firmei adoptata de Consiliul de Administratie, strategie actualizata anual si aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.

Principalele obiective sunt legate de ridicarea calitatii serviciilor si a gradului de satisfactie a clientului prin reducerea neconformitatilor, respectarea termenelor de executie si livrare a lucrarilor, imbunatatirea comunicarii si perfectionarea continua a personalului.

TechnoCAD S.A. promoveaza conceptul de parteneriat cu clientul pentru identificarea, formularea si rezolvarea problemelor de conceptie si dezvoltare, prin utilizarea unor solutii inovative a instrumentelor moderne de proiectare asistata si de management al proiectelor.

 
x
   
x    
x    
x